Search Tips
 
   การค้นหาข้อมูลข่าวสารบน เว็บไซต์ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการสืบค้น

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องสำหรับใส่คำที่ต้องการค้นหาตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาเกี่ยวกับเรื่อง น้ำมัน ก็พิมพ์คำนั้นลงไปแล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบสืบค้นจะนำเสนอเนื้อหาจากทุกๆแหล่งที่มีคำว่า “น้ำมัน” โดยเรียงลำดับข้อมูลจากใหม่ล่าสุดเป็นลำดับแรกและย้อนหลังลงไปตามลำดับเวลา

หมายเหตุ

ท่านสามารถพิมพ์คำในภาษาอังกฤษที่ต้องการค้นหาได้ทั้ง ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อระบบ ตัวอย่างเช่น ท่านจะพิมพ์คำว่า "WINDOWS" หรือ "windows" ลงไปในช่องสำหรับใส่คำที่ต้องการค้นหาก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน
  การค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้คำค้นมากกว่า 1 คำ และการสืบค้นข่าวโดยใช้วลี

ท่านสามารถกำหนดคำค้น (Keyword) ได้มากกว่า1 คำ ดังกฎเกณฑ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์/เครื่องหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย
เว้นวรรค, +, และ, and, AND ชลบุรี เชียงใหม่
ชลบุรี +เชียงใหม่
ชลบุรี และ เชียงใหม่
ชลบุรี and เชียงใหม่
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่มีคำค้นทุกคำปรากฏอยู่
หรือ, or, OR ชลบุรี หรือ เชียงใหม่
ชลบุรี or เชียงใหม่
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่มีคำค้นคำใดคำหนึ่งปรากฏอยู่
-, และไม่, and not ชลบุรี - เชียงใหม่
ชลบุรี และไม่ เชียงใหม่
ชลบุรี and not เชียงใหม่
เมื่อต้องค้นหาข้อมูลข่าวสารที่มีคำค้นคำแรกแต่ไม่มีคำค้นคำถัดไปปรากฏอยู่
“” “Central World”
“ณเดช คูกิมิยะ”
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้วลี เมื่อต้องการค้นหาชื่อและนามสกุลของบุคคลให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเช่นเดียวกัน
 
  ปิดหน้าต่าง